zagadnienia prawne

 

ustawa o prawie autorskim

ustawa o symbolach narodowych

licencja GNU - wikipedia

 

Jedną z idei witryny "Rzeczpospolita Polska na pocztówkach" jest poszanowanie praw autorskich oraz symboli narodowych i regionalnych. Strona ma charakter prywatny. Jej istnienie nie jest w żaden sposób związane z chęcią uzyskania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Celami towarzyszącymi powstaniu tego serwisu były: przedstawienie w ciekawy sposób mojej kolekcji pocztówek; propagowanie zbierania pocztówek jako hobby oraz promocja Polski i polskich miejscowości, jako interesujących miejsc, które warto odwiedzić.

Na podstronach tej witryny znajduje się kilkaset skanów pocztówek, których jestem właścicielem (co mogę w każdej chwili udowodnić). W związku z tym, że nie posiadam do nich praw autorskich, każdej widokówce towarzyszy odrębny przypis określający wydawcę, imię i nazwisko fotografa, nr seryjny (jeśli znajdował się na pocztówce) oraz rok wydania (jeśli był podany). Projekt "Rzeczpospolita Polska na pocztówkach" posiada znamiona pracy naukowej, zatem cechują go walory edukacyjne, stąd obecność przypisów uważam za wystarczającą do publikacji zeskanowanych obrazów moich pocztówek. Gdyby jednak wydawca / właściciel praw autorskich którejkolwiek z pocztówek uznał, że podane w przypisie informacje są niewystarczające, proszę o pilny kontakt i zapewniam, że stosowna korekta zostanie natychmiast wprowadzona.

Grafika tego serwisu obejmuje symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Element polskiego godła narodowego został wykorzystany z należytym szacunkiem dla podkreślenia tematyki serwisu i patriotyzmu autora strony. Skorzystałem również z wizerunków herbów polskich województw. Zgodnie z polskim ustawodawstwem nie są to obszary chronione prawem autorskim.

Istotnym elementem serwisu są mapy. Mapa Polski na stronie głównej została zaczerpnięta ze strony:

www.wikipedia.pl http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:POL_location_map.svg.

Zgodnie z licencją obowiązującą dla tego pliku - "GNU Free Documentation License" dokonałem modyfikacji, umieszczając herby poszczególnych województw i dopasowując rozmiar do swoich potrzeb, wykorzystując powstały obraz na swojej stronie.

Mapy poszczególnych województw zostały stworzone przeze mnie osobiście od podstaw, w jedynie mi znany sposób, który pozostaje moja autorską tajemnicą. Posiadam pełne prawa autorskie do tychże map i bardzo łatwo jestem w stanie udowodnić, w jaki sposób przebiegał proces twórczy. Nie zgadzam się na wykorzystanie powyższych map nigdzie indziej bez mojej pisemnej zgody.

Znaki firmowe zaprzyjaźnionych firm zostały wykorzystane za zgodą właścicieli. Zdjęcie w sekcji "autor" jest moją własnością i nie może być publikowane nigdzie indziej bez mojej zgody. Zdjęcia innych osób pojawiły się za ich zgodą i osoby te posiadają pełne prawo do dysponowania tymi fotografiami. Angielskie tłumaczenie w obcojęzycznej wersji witryny jest mojego autorstwa. Prawa autorskie do serwisu posiada jego pomysłodawca i wykonawca - Piotr Studziński.

Jako twórca tej strony internetowej zgadzam się na publikowanie w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych zdjęć i treści dowolnej części tego serwisu, jeśli tylko tego rodzaju publikacja nie będzie godziła w moje dobre imię. Najlepszym wyjściem jest poinformowanie mnie o takim fakcie przed publikacją.
 

 © 2008-2015 Piotr Studziński

Strona główna | Autor | Artykuły | Wymiana pocztówek | Partnerzy | Linki | Zagadnienia prawne.....