BYTOM - miasto moje, a w nim...
informacja o autorze

 

Nazywam się Piotr Studziński. Jestem pomysłodawcą i twórcą tej witryny. Urodziłem się w 1982 roku w Bytomiu i tu mieszkam do dziś. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracuję w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym.
 


Witryna www.ruiny.bytom.pl ma charakter prywatny i społeczny. Jej powstanie nie jest w żaden sposób związane z chęcią uzyskania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, a powyższy serwis nie ma charakteru politycznego manifestu. Istnieniu tej strony przyświecają konkretne cele:

- fotograficzna i tekstowa dokumentacja zaniedbanych i zrujnowanych rejonów Bytomia (żywię nadzieję, że za jakiś czas będzie ona spełniała funkcję jedynie historyczną)
- próba wskazania przyczyn takiego, a nie innego stanu rzeczy.
- przedstawienie własnej opinii na wyżej wymieniony temat, wykorzystując wolność słowa i poglądów zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
- zwrócenie uwagi oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Bytomia oraz reszty społeczeństwa w temacie problemu zaniedbanego miasta.
- działanie prewencyjne w postaci ostrzeżenia mieszkańców i odwiedzających Bytom gości (w tym potencjalnych) przed przebywaniem w miejscach grożących katastrofą budowlaną.
- przekazanie osobom sprawującym władzę (w mieście, państwie, Unii Europejskiej) trosk dotyczących poruszanego na stronie tematu z punktu widzenia mieszkańca Bytomia, Górnego Śląska, Polski, jako realizacja praw demokratycznych jednostki, która brała czynny udział w wyborach powszechnych.
- skupienie uwagi wybranych mediów na problemie zdewastowanych części miasta.
- dotarcie do społeczeństwa europejskiego i nie tylko za pomocą różnych wersji językowych serwisu.

Posiadam pełne prawa autorskie do nazwy domeny, nazwy serwisu internetowego, całości tekstu - poza wyłączonymi przypisami - oraz wszystkich zdjęć (chyba, że przy zdjęciu pojawiła się informacja dotycząca autora). Wykorzystywanie tych materiałów bez mojej pisemnej zgody jest prawnie wzbronione! Informuję, że nie będę biernie przyglądał się kradzieży treści (głównie tekstu i zdjęć) z tej witryny. Radzę dokładnie zastanowić się przed tego rodzaju posunięciem.


| start | czytaj to! | spis budynków | galeria | klatki schodowe | wnętrza | Chorzowska 2 | ludzie |
 | po remoncie | wyburzone | filmy | krótko | media| FAQ | linki | autor |


© 2009-2015 Piotr Studziński |  www.ruiny.bytom.pl